contact zoeken wedstrijden

Scheidsrechter

Kaatsscheidsrechter worden?

Vaak wordt hun aanwezigheid ter kennisgeving aangenomen en toch zijn ze onmisbaar voor het kaatsen, inderdaad we hebben het over de scheidsrechter. Een liefhebber die samen met de keurmeesters moet zorgen voor een goed verloop van de wedstrijden. Een mens van vlees en bloed die in het heetst van de strijd soms lastige beslissing moet nemen. Maar hoe we het ook wenden of keren we kunnen niet zonder ze, want ‘sûnder skiedsrjochter gjin sitbal!’

Dus zoeken we jouw! Ben jij iemand die liefhebber is van het kaatsen en niet wegloopt voor een lastige beslissing? Twijfel dan niet en neem contact met ons op!

Bijeenkomsten
De cursus tot scheidsrechter bestaat uit 3 á 4 avonden met workshops over spelregels, reglementen, positionering, weerbaarheid en communicatie. Vervolgens ga je onder begeleiding van een ervaren scheidsrechter en coach de praktijk in. In het begin zal je een deel van een wedstrijd mogen leiden en in overleg met je coach zal dit worden uitgebouwd tot een volledige wedstrijd.

Interesse?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bondsbureau via 0517 745100 of via info@knkb.nl

Welke uitdaging bieden we jou?
Als scheidsrechter ben je verantwoordelijk voor een goed verloop van de wedstrijd. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het toepassen van de spelregels en het invullen van de juiste documenten. Je neemt beslissingen op het scherpst van de snede.
Voor deze uitdaging heb je nodig…
• Goede communicatieve vaardigheden
• Je bent minimaal 18 jaar
• Je bent enthousiast en staat stevig in je schoenen
• Je bent op de hoogte van de spelregels
• Je bent lid van een kaatsvereniging
• Je bent minimaal 8 wedstrijden beschikbaar in de periode van mei t/m september

Wat bieden we jou?
• Goede cursussen en opleidingen (met begeleiding door een ervaren scheidsrechter)
• Een afwisselende omgeving midden in je favoriete sport
• Doorgroeimogelijkheden tot A scheidsrechter, niveau 4.
• Met topsporters actief op één sportveld
• Je speelt een belangrijk onderdeel van jouw favoriete sport
• De waardering en het respect van verenigingen, sporters en publiek
• Een flinke portie gezelligheid en ontspanning
• Dagvergoeding (€ 58,- per wedstrijddag)
Reiskostenvergoeding voor bijeenkomsten en opleidingen (€ 0,19 per km)

Selectieprocedure
Een gesprek met een delegatie van de scheidsrechtercommissie maakt onderdeel uit van de procedure.

Opleidingen
Het doel van de opleiding is dat de ervaren scheidsrechter in opleiding aan het eind zich de competenties op een hoger niveau eigen heeft gemaakt. In het leerplan staat een leerroute beschreven die leidt naar dit doel. Deze leerroute is gebaseerd op de verder te ontwikkelen competenties van de scheidsrechter en de visie van de KNKB op leren, opleiden en kwalificeren. De leerroute is bedoeld als hulpmiddel bij het inrichten van een leersituatie die recht doet aan zowel de kwaliteiten en wensen van de individuele scheidsrechter in opleiding als die van de FB Oranjewoud Kaatsacademie.
De opleiding vormt slechts het vertrekpunt. Het streven is dat scheidsrechters permanent werken aan hun persoonlijke en collectieve ontwikkeling. De FB Oranjewoud Kaatsacademie stimuleert en faciliteert deze ontwikkeling. De collectieve ontwikkeling vindt met name plaats tijdens de lessen en in het ervaringsdeel. Bij de individuele ontwikkeling wordt vooral gedacht aan (zelfreflectie-) opdrachten uit de studiegids, die als middel fungeren om na te denken over je prestaties.

De FB Oranjewoud Kaatsacademie biedt de volgende opleidingen aan:
SOII – scheidsrechtersopleiding niveau 2: Cursisten worden opgeleid als clubscheidsrechters.
Het betreft een kortdurende opleiding van 3 bijeenkomsten, waarbij veelal jeugdige kandidaten worden opgeleid voor een functie als clubscheidsrechter bij hun eigen vereniging.
SOIII – scheidsrechtersopleiding niveau 3: Cursisten worden opgeleid als scheidsrechter op bondsniveau.
Het betreft een opleiding van 4 bijeenkomsten met daaraan gekoppeld een belangrijk praktijkgedeelte. De cursisten worden tijdens deze praktijkdagen (door hen geleide wedstrijden) gecoacht door een praktijkbegeleider. Deze cursus is toegankelijk voor scheidsrechters die een SOII opleiding hebben gevolgd en door de scheidsrechterscommissie geselecteerde kandidaten. Deze cursus leidt kandidaten op voor het leiden van wedstrijden tot onder het niveau Heren en Dames Hoofdklasse.
SOIV – scheidsrechtersopleiding niveau 4: Cursisten worden opgeleid tot scheidsrechter op het hoogste KNKB niveau.
Deze cursus is toegankelijk voor scheidsrechters die een SOIII met goed gevolg hebben afgerond. Daarnaast is een goede beoordeling door de scheidsrechterscommissie en een aantal jaren ervaring noodzakelijk.
In de opleiding wordt ook aandacht besteed aan onderwerpen als: omgaan met de media en mentale weerbaarheid.

Astrid PC 2015

CATEGORIE INDELING VAN DE SCHEIDSRECHTERS
A-scheidsrechters: bevoegd om alle soorten wedstrijden te leiden. Ook internationale wedstrijden.
B-scheidsrechters : wedstrijden uit de C-categorie + hoofdklasse, b-wedstrijden, Freule, Nederlandse kampioenschappen voor senioren/dames/junioren.
C-scheidsrechters: wedstrijden uit de D-categorie + dames hoofdklasse, 1e klas wedstrijden, Nederlands kampioenschap voor jongens.
D-scheidsrechters: wedstrijden uit de E-categorie + 2e klas wedstrijden, Nederlandse kampioenschappen voor meisjes/schooljongens/schoolmeisjes.
E-scheidsrechters : wedstrijden uit de F-categorie + dames 1e klas, junioren, jongens, Nederlandse kampioenschappen voor pupillen jongens/meisjes.
F-scheidsrechters : meisjes, schooljongens, schoolmeisjes, pupillenjongens/meisjes.
Praktijkbegeleiders
Cursisten worden tijdens de duur van een cursus begeleid tijdens het praktijkgedeelte door een ervaren praktijkbegeleider. Deze fungeert als coach en klankbord voor de scheidsrechter in opleiding.

Rapporteurs
Elke scheidsrechter wordt tijdens het wedstrijdseizoen een aantal malen beoordeeld door een rapporteur. Deze rapporteur maakt een schriftelijke rapportage die wordt opgestuurd naar de scheidsrechterscommissie. Een lid van de scheidsrechtercommissie kan de rapportage met de scheidsrechter bespreken als daar aanleiding toe is. Na afloop van het seizoen vindt er een beoordelingsgesprek plaats (mede) op basis van de rapporten. Hier hoort bij dat de scheidsrechter middels een brief van zijn functioneren en resultaten op de hoogte wordt gesteld. Uit het beoordelingsgesprek volgt aan welke onderdelen nog gewerkt moet worden en/of de scheidsrechter promotie maakt. Een gesprek kan op verzoek van de scheidsrechtercommissie of de scheidsrechter zelf plaatsvinden.

Scheidsrechterscommissie
De scheidsrechterscommissie is belast met het aanstellen van scheidsrechters. Verder heeft de SC de volgende taken:
• plannen van de scheidsrechters op de wedstrijden;
• begeleiden van scheidsrechters;
• instrueren van de scheidsrechters
• belangen behartigen van de scheidsrechters;

Aanmelden
Lijkt het je leuk om kaatsscheidsrechter te worden? Meld je dan nu aan!
Heb je na het lezen van het voorgaande nog vragen? Neem dan contact op met het bondsbureau te Franeker, 0517-745100.

Of met:
Pier Minnema (Werkgroep scheidsrechters)
Telefoon: 06-21836478, e-mail:

Aanmeldfomulier voor interesse/informatie voor nieuwe scheidsrechters

*
*

Er is een mogelijkheid dat je mee kunt lopen met een KNKB-scheidsrechter op een hoofdklasse wedstrijd.

Het aanmeldformulier wordt verzonden naar: info@knkb.nl

Hoofdsponsor

Businesspartner

Suppliers